Izlet na dlani

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri Vikend oddih Predani strastem

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri Vikend oddih Predani strastem:

1. Organizator in namen nagradne igre
Organizator nagradne igre so Terme Krka, nagradna igra se izvaja na spletni Facebook strani Izlet na dlani. Namen nagradne igre je promocija ponudbe Term Krka ter spletne strani ter Facebook strani Izlet na dlani. Nagradna igra poteka od ponedeljka 07.10. do ponedeljka 21.10. 2019.

2. Kdo lahko sodeluje na nagradni igri?
V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki Facebooka in spletne strani Terme Krka, ki se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre. Strinjanje sodelujoči potrdijo tako, da na komentarju objave označijo prijatelja. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. V kolikor obstajajo razumni razlogi za sum, da v nagradni igri sodelujejo lažne osebe in lažni profili sodelujočih ali da gre za zlorabo orodij za pridobivanje všečkov, lažne osebe in osebe, ki s tovrstnimi orodji pridobivajo všečke, v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih organizator izključi. Kot razumni razlogi za sum, da gre za lažni profil, štejejo zlasti profil brez profilne slike, ali več profilov z enakimi motivi, ali z majhnim številom prijateljev ali v kolikor na zasebno sporočilo organizatorja ne odgovori v roku 24 ur. Sodelujoči je lahko vsaka fizična oseba starejša od 15 let, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, Italiji ali Hrvaški.

3. Kako lahko posameznik sodeluje v Nagradni igri na Facebooku Izlet na dlani?
1. Všečkaj Facebook profila @hotelsportotocec in @izletnadlani
2. Na FB Izlet na dlani v komentarju pod objavo nagradne igre, označi še osebo, s katero bi delil nagrado.
3. Ogledaš si in se strinjaš s tukaj navedenimi pogoji sodelovanja na nagradni igri.

4. Izbor nagrajenca, podelitev in prevzem nagrade

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator z naključnim žrebom izbral nagrajence. Žreb nagrajenca bo v ponedeljek, 21. 10. 2019, ob 12.00 uri. Objava izžrebanca bo objavljena v komentar pod nagradnim vprašanjem, oziroma objavo.

Nagrajenec prejme oddih Predani strastem (2 noči, 2 osebi) v vrednosti 199 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec lahko nagrado podari nekomu drugemu.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti ali v zasebnem Facebook sporočilu, prav tako bo objavljen na Facebook strani Izlet na dlani. V kolikor se nagrajenec v 7-ih dneh od prejetja sporočila o prejeti nagradi ne bo odzval in organizatorjem ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, se posamezna nagrada ne bo podelila. Če je nagrajenec posredoval napačen elektronski naslov in ga zato organizator ne more obvestiti o nagradi, izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridružuje pravico, da nagrado podeli v roku 7 dni po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajenca. Nagrada se podeli po pošti. Nagrajenec mora nagrado prevzeti najkasneje v 7 dneh po oddaji na pošto. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v določenem roku, velja, da nagrade nimajo namena prevzeti.

Organizator ne prevzema odgovornosti in obveznosti za kakršnekoli dodatne izdatke zmagovalca v zvezi z njegovim sodelovanjem v nagradni igri ali glede prevzema in uporabe nagrade. Organizator prav tako ne prevzema odgovornosti in obveznosti za kakršnekoli zamude pri pošiljanju nagrad po pošti.
Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se shranijo na sedežu nagradne igre, Komisijo sestavljata dva predstavnika podjetja, ki je v imenu organizatorja izvajalec nagradne igre.

Do nagrad niso upravičene osebe, ki so zaposlene ali opravljajo dela preko pogodbe pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na spletni strani www.terme-krka.com, v e-poštnih sporočilih organizatorja, ki bodo namenjena obveščanju sodelujočih o rezultatih nagradne igre, prav tako vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka tako na časovnici Facebook Izlet na dlani in Hotel Šport, Otočec, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

5. Plačilo davka od nagrade
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se strinjajo, da bodo v primeru, da bodo med nagrajenci, upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o nagradi. V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Organizator bo za podeljeno nagrado obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu s 108. členom Zdoh-2.

Organizator nagradne igre (Terme Krka) se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke o nagrajencu in spremljevalcu uporabil in obdeloval zgolj za izvedbo Nagradne igre, ter ravnal z njimi v skladu z GDPR. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in zanje ne pravzema odgovornosti!

Martina Ploj

Soustanoviteljica bloga, ki je vedno na preži za ugodnimi letalskimi kartami, zase in za druge. Tri najljubše besede: letalska karta, roadtrip in kulinarika.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.