Izlet na dlani
Pravila uporabe partnerskega (affiliate) programa

Pravila uporabe partnerskega (affiliate) programa

Kaj je partnerski program Izlet na Dlani
Partnerski (affiliate) program (v nadaljevanju p-Program) omogoča nagrajevanje posameznikov ali podjetij pri posredovanju naših vsebin, tako da jim upravitelj partnerskega programa izplača pod določenimi pogoji provizijo. Posameznik/podjetje oziroma uporabnik p-Programa Izlet na Dlani (v nadaljevanju Uporabnik) je do provizije upravičen takrat, ko tretja oseba opravi nakup/transakcijo, do katere je prišla s klikom na spletno povezavo (link), ki ga je uporabnik delil na svojem socialnem omrežju ali spletni strani. Ko tretja oseba klikne na affiliate link, je preusmerjen direktno na spletno stran Izlet na Dlani in če po taki »spletni poti« preko spletne strani Izlet na Dlani nato opravi nakup na spletni strani Skyscanner ali Hotelscombined je Uporabnik upravičen do provizije, ki mu jo izplača Partner (Izlet na dlani).

Kdo lahko uporablja naš partnerski (affiliate) program
Naš p-Program lahko uporabljajo vse pravne in poslovno sposobne fizične osebe, pod pogojem, da ob registraciji navedejo resnične podatke. V primeru, da pravna ali fizična oseba navede nepopolne ali napačne podatke, si Partner pridržuje pravico do blokade partnerskega računa in neizplačila provizije. Partner ima pravico zavrniti uporabo p-Programa po lastni presoji.

Pogoji uporabe partnerskega (affiliate) programa
Prepovedano je odpreti več kot en sam partnerski račun.
Podvojeni računi bodo izbrisani, izplačilo provizije pridobljene na tovrsten način pa ne bo izvedeno. Prav tako ni dovoljeno prenesti partnerskega računa na tretjo osebo.
Uporabnik odgovarja za resničnost navedenih podatkov. Uporabnik se zavezuje, da bo pri uporabi upošteval zakonodajo Republike Slovenije in ne bo kršil avtorskih ali licenčnih pravic in ob morebitni kršitvi prevzema vso odgovornost.
Uporabnik se zavezuje, da bo objavljal partnerske povezave le na spletnih straneh v njegovi lasti, za katere ima dovoljenje za upravljanje in da bo poskrbel za pravilno delovanje vseh partnerskih povezav. V primeru nedelovanja spletnih povezav Uporabnik ne more zahtevati morebitne izgubljene provizije.
Uporabnik se strinja, da bo na zahtevo Partnerja, ki bo poslana po elektronski pošti, dopolnil ali prilagodil vsebino svoje spletne strani, če bo to potrebno zaradi spremembe tega pravilnika. Partner si pridržuje pravico prekiniti sodelovanje z Uporabnikom, ki objavlja partnerske povezave na spletnih straneh z nezakonito vsebino ali vsebino, ki bi lahko škodila ugledu Partnerja in prepovedati Uporabniku objavljanje partnerskih povezav na takih spletnih straneh. Tako lahko ravna tudi v primeru t. i. spam-anja in zavajanja obiskovalcev spleta s strani Uporabnika.
Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal partnerskih povezav in ostalega promocijskega materiala na straneh z nezakonito, rasistično, sovražno in ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu spletne strani Izlet na Dlani.
Upravljavec partnerskega programa si pridržuje pravico za prepoved objavljanje partnerskih povezav na straneh po lastni presoji. Prav tako se uporabnik zavezuje, da ne bo promovirali produkte preko elektronske pošte (mailing liste) osebam, od katerih ni dobil dovoljenja za pošiljanje komercialnih sporočil (skladno z GDPR). V primeru pošiljanja nezaželene elektronske pošte, se uporabniku nemudoma zablokira račun.

Provizija
Partner v nobeni obliki ne garantira, da bo Uporabnik z uporabo p-Programa zaslužil. Uporabnik zasluži provizijo tako, da stranka preko njegovega spletne povezave izvede nakup/transakcijo na spletni strani Skyscanner ali Hotelscombined.  V tem primeru uporabnik prejme provizijo.  Odstotek dogovorjene provizije se določi ob sklenitvi sodelovanja (brez DDV). Cene uporabe so v bruto zneskih. Uporabnik mora biti pravna oseba ali samostojni podjetnik, dogovorjena vsota provizije bo izplačana v roku 30 dni po prejemu izstavljenega računa s strani uporabnika.

Uporabnik lahko zahteva izplačilo, ko doseže višino minimalnega izplačila (30 €; trideset evrov). Če Uporabnik preseže maksimalno višino izplačila (100 €, sto evrov), bo po elektronski pošti ali kako drugače prejel obvestilo, da mora izplačilo prevzeti.

Prekinitev sodelovanja
Partner ima pravico kadarkoli prekiniti sodelovanje z Uporabnikom s predhodnim obvestilom. V primeru kršitve tega pravilnika pa lahko Partner prekine sodelovanje brez opozorila.

Pravni spori
Uporabnik in Partner se strinjata, da bosta vse morebitne spore reševala na miren in sporazumen način. V primeru, da tak način reševanja spora ne bo možen, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani 18.09.2018

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.